elado-haz-miskolc.hu

Ha Ön eladó házat vagy lakást keres Miskolcon és környékén, akkor jó helyen jár...

Ingatlankeresés

Elhelyezkedése :
0 a talált ingatlanok száma

elado-haz-miskolc.hu logo1

Telefonszámunk:

 

Mobiltelefonján,

tabletjén is 

megtekintheti a kínálatunkat.

Weboldalunk címe:

elado-haz-miskolc.hu qr nevjegy

 

 

 

Karrierlehetőséget kínálunk!

Ha szeretne jól keresni akkor kattintson

 

 

 

 

További információk itt.

Hasznos információk a lakást, házat, üzlethelyiséget bérbeadók és az azt bérbe vevők részére 2. rész

 

Fenntartási kötelezettség

Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek közül a fenntartással járó kisebb költségek kivételével a bérbeadót terhelik. Ide tartoznak az ingatlan fenntartással összefüggő közterhek is.

Az ingatlan fenntartásához szükséges munkálatok elvégzése érdekében együttműködésre van szükség a felek (bérbeadó és bérlő) között. Ide vonatkozik, hogy például a bérlő köteles értesíteni a bérbeadót, ha olyan költség jelentkezik, amely a bérbeadót terheli. A bérlőnek továbbá intézkednie kell a kárenyhítésről is, illetve a szükséges munkálatok elvégzéséhez biztosítania kell a helyszínre történő bejutást, illetve a munkálatok elvégzését. Ha ezekben mulasztást követ el a bérlő, abban az esetben a bérlő felelős az értesítés elmaradásával járó károk megtérítéséért.

Abban az esetben, ha az értesítést megtörténik és a bérbeadó mégsem végzi (végezeti) el az állagmegóvást, akkor ezt a bérlő is megteheti, oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos, igazolt költségeinek megtérítésére további jogi szabályozók figyelembevételével igényt tarthat.

 

Bérleti díj, és felelősségek

A bérlő alapvető kötelezettsége a bérleti díj határnapra történő megfizetése, a bérleti szerződésben rögzített módon, és összegszerűségben.

A bérleti díjat a bérbeadó és a bérlő egyezkedésük, alkujuk során, szabadon megállapodhatnak, egyes, jogszabályokban rögzített esetek kivételével. A bérleti díj alapvetően előre esedékes, de a felek kiköthetnek ettől eltérő fizetési határnapot is.

Abban az esetben, ha az ingatlan bérleményt a bérlő a bérbeadónak felróható okból kifolyólag nem tudta használni, (lásd fenntartási kötelezettség), úgy arra az időszakra, úgy azon időszakra nem áll fenn a bérlőnek bérleti díj megfizetési kötelezettsége.

Ha a bérlő a bérleti díj megfizetésének, mint alapvető kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó azonnali hatállyal is felmondhatja a bérleti szerződést, de csak abban az esetben, ha a bérlőt írásban felszólította a fizetési késedelem következményeiről, a hátralék megfizetéséről (a felszólító levélben megjelölt időpontig), és a bérlő a felszólítás ellenére sem rendezte a határidő lejártáig a hátralékát.

A bérlőnek a bérleti díj határidőre történő megfizetésén túl másik főkötelezettsége a bérelt ingatlan, illetve a bérlemény leltárral átvett ingóságok rendeltetésszerű és szerződésszerű használata, valamint a kisebb ezek fenntartásához kapcsolódó költségek viselése.

Vétlen, vagy szándékos károkozás, nem szerződésszerű, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a bérlő teljes felelősséggel tartozik.

Felek a bérleti szerződésben meghatározhatnak kauciót. Ennek mértéke az ingatlanok bérlete esetén jellemzően 1-3 hónap bérleti díjjal megegyező összeg. Természetesen ettől eltérő megállapodás is születhet a felek között, például egy nívósan berendezett ingatlan, vagy például egy felszerelt, berendezésekkel ellátott üzlet, műhely esetében.

 

(folytatjuk)