elado-haz-miskolc.hu

Ha Ön eladó házat vagy lakást keres Miskolcon és környékén, akkor jó helyen jár...

Ingatlankeresés

Elhelyezkedése :
0 a talált ingatlanok száma

elado-haz-miskolc.hu logo1

Telefonszámunk:

 

Mobiltelefonján,

tabletjén is 

megtekintheti a kínálatunkat.

Weboldalunk címe:

elado-haz-miskolc.hu qr nevjegy

 

 

 

Karrierlehetőséget kínálunk!

Ha szeretne jól keresni akkor kattintson

 

 

 

 

További információk itt.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

Az elado-haz-miskolc.hu ezúton tájékoztatja ügyfeleit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről, gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelési gyakorlatunk kialakítása során figyelembe vett, vonatkozó hatályos jogszabályok, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • Azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Ekertv),
  • kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérôl szóló 1995. évi CXIX. törvény, A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

A kezelt adatok köre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelés célja

  • a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,
  • a szolgáltatások technikai működtetése,
  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról, általunk értékesített termékekről, marketing akciókról, szolgáltatásainkkal kapcsolatos elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése,
  • törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatok felhasználása, továbbítása

Az elado-haz-miskolc.hu a felvett személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel és azokat az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az elado-haz-miskolc.hu kizárólag a szolgáltatás nyújtására vele szerződésben álló harmadik személynek és kizárólag az ügyfelek azonosításához szükséges személyes adatokat továbbítja.

Az elado-haz-miskolc.hu meghatározott részeihez való hozzáférést az elado-haz-miskolc.hu regisztrációhoz köti, melynek során a hazmiskolc.hu a felhasználó személyes adatainak (név, telefonszám, e‐mail cím, stb.) birtokába juthat, de az elado-haz-miskolc.hu adott oldalain történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az elado-haz-miskolc.hu általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került. Az elado-haz-miskolc.hu az e‐mail címüket megadó ügyfelek részére meghatározott esetekben (pl. regisztrációt köszönő levél) automatikus elektronikus válaszlevelet küldő szoftvert alkalmaz.

Az elado-haz-miskolc.hu oldalain történő, hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatás a felhasználó részéről a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül.

Az elado-haz-miskolc.hu az weboldalain történő felhasználói regisztrációk, oldallátogatások elemzése

érdekében a forgalom mérésére szolgáló Google eszközöket (pl. Google Analytics, Google

Webmaster Tools, Google Adwords) alkalmaz. Ezeken keresztül az elado-haz-miskolc.hu oldalaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP‐címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az elado-haz-miskolc.hu kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy az elado-haz--miskolc.hu weboldalainak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IPcímeket az elado-haz-miskolc.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

Az elado-haz-miskolc.hu weboldalai egyes részeinek letöltésekor, továbbá a felhasználónak az elado-haz-miskolc.hu weboldalain elérhető reklámszerverekre történő belépésekor ‐ ideértve a Google rendszerében a Google Adwords segítségével „szponzorált linkek” felirat alatt az Üzemeltető által megjelentetett, vállalkozásának népszerűsítését szolgáló marketing célú hirdetéseket is ‐, az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie‐t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie‐k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie‐k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az elado-haz-miskolc.hu weboldalainak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az elado-haz-miskolc.hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az elado-haz-miskolc.hu az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön.

Az elado-haz-miskolc.hu a felhasználó által az elado-haz-miskolc.hu weboldalainak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Érintettek jogainak gyakorlása

Az ügyfelek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az elado-haz-miskolc.hu által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését. Az ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket az elado-haz-miskolc.hu 3529 Miskolc, Szilvás u. 28. szám alatti székhelyére megküldött levél útján terjeszthetik elő. Az elado-haz-miskolc.hu a kérelmek benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az elado-haz-miskolc.hu a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címről küldi azon ügyfeleink számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.elado-haz-miskolc.hu/leiratkozas) vagy a www.elado-haz-miskolc.hu „Hírlevél” menüpont, „Lemondás” pontra kattintva jogosultak megtiltani a hazmiskolc.hu -nak a további hírlevelek küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését az elado-haz-miskolc.hu, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

Amennyiben az elado-haz-miskolc.hu tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, az elado-haz-miskolc.hu weboldalain nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az elado-haz-miskolc.hu weboldalainak használata során kárt okozott, az elado-haz-miskolc.hu megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az elado-haz-miskolc.hu az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.